Bu sayfada işinize ara vermeden yaptırabileceğiniz kıl dönmesi (pilonidal sinüs) tedavisi yöntemleriyle ilgili ayrıntılı bilgiler bulabilirsiniz.

Yöntemleri üç gurupta inceleyeceğiz

1- Ameliyatsız yöntemler

2- Lazerle kıl dönmesi tedavisi

3- Çağdaş ameliyat yöntemleri

sinüsotomi yöntemiyle kıl dönmesi tedavisi

Ameliyatsız Kıl Dönmesi Tedavisi

İkisi birbirine benzeyen üç yöntem uygulanmaktadır. Bunlar arasında en etkilisi sinüsotomi yöntemidir, fenol (formik asit veya kristalize fenol de denmektedir) ve gümüş nitrat tedavileri birbirine benzer şekilde uygulanır.

Sinüsotomi İle Kıl Dönmesi Tedavisi

Kesme dikme işlemleri olan cerrahi bir girişim değildir. Narkoza ihtiyaç duyulmadan 2-3 mm lik delikler üzerinden çalışılır. Basitçe dar bir alanı uyuşturmak yeterli olduğundan narkoza ihtiyaç duyulmaz.

İşlem toplam 10 dakika civarı sürer ve sonrasında 15 dakikalık istirahatten sonra hasta işine, okuluna veya sosyal yaşamına dönebilir. İşlemin özü deriyi kesmeden deri altındaki kıl yumağını (sinüs), kapsülünü ve etraf dokudaki varsa iltihabı tamamen temizleme şeklindedir.

Kılların giriş deliği ve varsa akıntının olduğu deliklerden girilerek yapılır, yeni bir delik açmaya gerek yoktur. Bölgesel uyuşturma sayesinde işlem ağrısızdır, işlem sonrası da minimaldir, genellikle ağrı kesici almayı gerektirmez.

Sonraki yaşamda bölge temizliğine dikkat edilerek yeni kıllar girmesi engellenirse tekrar ihtimali çok düşüktür. Çalışma kanalları uygun kalınlıkta punch veya radyo frekans ile oluşturulur, buradan girilerek sinüsün içeriği spiral tel fırçayla temizlenir. Temizlendiğinden emin olmak için mikro küretlerle tamamen temizlenir. Solüsyonlarla yıkanır ve işleme son verilir.

Fenol Yöntemiyle Kıl Dönmesi Tedavisi

Genellikle bu isim kullanılsa da kristalize fenol ve kristalize formik asit adları da kullanılmaktadır. Bu maddelerin kimyasal yapıları benzerdir. Kıl ve diğer maddelerin girdiği delikten girilerek sinüsün içeriği temizlenir, oluşan boşluk yukarıda yazılan kimyasal maddelerin biriyle yıkanır. Buradaki yıkama işlemi aslında irrige etmedir yani kimyasal madde dokuyu yakmak üzere verilir. Diğer yakma yöntemlerine benzer etkiyle sinüs, kapsülü ve içeriği yanmış olur. Yanan bu dokular deliklerden akarak yok olur. İşlem sonunda doku içinde madde bırakılmamış olur. Yöntemin başarı ortalaması sinüsotomiye kıyasla daha düşüktür.

Gümüşle Kıl Dönmesi Tedavisi

Kullanılan maddenin tam adı gümüş nitrattır (nitrat de argante) Kullanıldığı bölgede yakıcı etki sağlayacak yoğunlukta kullanılır. Fenol yöntemiyle benzerdir. Uygulama sinüsotomi ve kristalize fenol yöntemlerine benzer işlemlerle yapılır. adlı kimyasal madde kullanılır. Gümüş nitrat kristalize fenolden daha düşük risklidir ancak bunun da etrafı ve dokuyu bir ayda ancak geçebilen siyah renge boyamak gibi bir olumsuzluğu vardır. Başarısızlık ya da tekrar ihtimali fenole yakındır.

Lazerle Kıl Dönmesi Tedavisi

2-3 cmlik bir alanın uyuşturulmasıyla yapılmaktadır. Amaç deriyi kesip dikmeden diğer bir deyimle ameliyat yapmadan kılların girdiği delikleri, sinüsü ve sinüsün zarından kurtulmaktır. Bunun için deliklerden 2 mm çapında lazer probu deri altına gönderilir ve istenmeyen yapılar kontrollü bir şekilde lazer ışığıyla yakılır.

Teknik olarak benzemese de yapılan ve elde dilen sonuç diğer yöntemlerle yaklaşık aynıdır. İşlem süresi diğer yöntemler kadardır. İşlem sonrası hasta yine salonda 15 dakika kadar istirahat ettirilir ve gönderilir. Hasta geldiği gibi toplu taşım araçları veya kendi arabasını kullanarak geri işine evine okuluna dönebilir. İşlem bölgesel uyuşturma ile yapılır bu sayede ağrı duyulmaz, işlemden sonra da ağrı kesici almayı gerektirmeyecek düzeylerde hafif ağrı olabilir.

Mikro Sinüsektomi Yöntemiyle Kıl Dönmesi Ameliyatı

Bu yöntemlerin yukarıdakilerden farkı küçük de olsa bir deri kesisi yapılır. Hastalığın düzeyine göre 2-3 cm lik deri kesisi ile kıl giriş delikleri sinüsle birlikte çıkarılır, oluşan boşluk derin dikişlerle kapatılır, deri estetik dikişle dikilir pansumanla kapatarak işleme son verilir. Yine hasta kısa süre dinlendikten sonra işine evine dönebilir. Klasik ameliyatlardan bir çok üstünlüğü olması sebebiyle giderek yaygın şekilde yapılmaktadır. En başarılı olması sebebiyle mikro sinüsektomi daha çok doktor tarafından tercih edilmektedir ancak mikro sinüsektomi gibi ayaktan uygulanan bascom procedure, pit picking yöntemleri de vardır.

Ameliyatsız Kıl Dönmesi Tedavilerinin Avantajları

Bu avantajlar aynı zamanda çağdaş yöntemler için de geçerli avantajlardır ve klasik ameliyatlara kıyaslanmıştır.

 • Ameliyat fobisi olanlara iyi bir çözümdür
 • Tedavi öncesi hazırlık gerektirmez
 • Doğru vaka seçimi yapılırsa başarısı yüksek, tekrar ihtimali düşüktür.
 • Ameliyat izi olmaz
 • İşlem süresi kısadır
 • Yatak istirahati gerekmez
 • Yüzüstü yapma zorunluluğu yoktur
 • Vakum aleti takılmaz
 • Narkoz gerekmeden yapılabildiği için buna ait riskler yaşanmaz
 • Aynı gün işe, okula ve diğer sosyal yaşama dönülebilir.
 • Banyo için haftalarca beklemek gerekmez 2-3 günde yapılabilir

Kıl Dönmesinde Hangi Yöntem Tercih Edilir

Hangi hastaya hangi yöntemin uygulanacağı hastalığın ilerleme durumuna, hastanın beklentilerine ve özellikle cerrahın birikimine göre değişir. Hangi yöntemi tercih edeceğine hasta karar verir, karar öncesi doktorlarımız hastayı yöntemler, avantajları ve dezavantajları açısından bilgilendirir.

IDEA Klinik şubelerinde hasta kabul eden proktoloji uzmanları tüm yöntemler konusunda tecrübeli olduğu için size en uygun olanı sunacaktır. Bu sayfada ayaktan yapılan ameliyatlar ele alınmıştır. Bu yöntemler yanı sıra 10 farklı klasik (Karidakis, flap, primer kapatma, açık bırakma vs) ameliyat vardır, klasik yöntemler ayrı sayfalarda ele alındığı için burada yazılmamıştır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İletişim Bilgileri Arayın WhatsApp'tan Sor